Saturday, 9 April 2011

SARAWAK TIDAK PERNAH TERTINGGAL DALAM ARUS PENDIDIKAN NEGARA
Meskipun bidang pendidikan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan , BN Sarawak memberikan keutamaan keada bidang pendidikan di negeri Sarawak dengan menyediakan satu jumlah peruntukan yang tinggi. BN Sarawak turut mempersiapkan modal insan bagi merebut peluang perniagaan dan pekerjaan yang bakal wujud daripada pembangunan program SCORE.

1.Perlaksanaan program pendidikan awal anak-anak Sarawak bagi menyediakan asas kukuh kepada anak-anak.sebagai persediaan pembelajaran sepanjang hayat dan pembayaran kreatif.

2.Penubuhan universiti Antarabangsa seperti Universiti Swinburne,Universiti curtin dan bayak lagi. Kewujudan ini akan membolehkan anak-anak Sarawak mendapat ijzah pendidikan antarabangsa pada kadar 1/3 daripa kos yang dikenakan.

3.Menyokong penubuhan universiti awam tempatan antaranya UNIMAS,UITM,UPM

No comments:

Post a Comment